Preloader image
   

Update Coronavirus

Laatste update: 21 maart 2020, 19:40u


De ontwikkeling en berichtgeving rondom het coronavirus verandert snel. Dagelijks krijgen wij vanuit het regionale crisisteam nieuwe informatie over hoe als huisarts/praktijk te handelen en wanneer verder beleid in te zetten om patiënten te testen op de aanwezigheid van het virus. Deze veranderingen in het beleid, afhankelijk van de ontwikkelingen, kunnen wellicht ‘verwarrend’ op u overkomen, maar worden ons vanuit de regionale en landelijke overleggen geadviseerd.


21-3-2020: regionaal gaan huisartspraktijken uit Udenhout, Moergestel, Berkel-Enschot, Haaren en Oisterwijk samenwerken. Deze clustering van zorg is speciaal bedoeld voor de beoordeling van corona-verdachte patiënten. Wanneer de drukte in de praktijk te groot zou gaan worden (mocht het aantal zieken fors gaan stijgen), of wanneer hulpverleners zelf uitvallen, dan kan door deze opschaling en clustering samen met de collega’s uit de regio toch de juiste zorg doorgang vinden (op lokatie Gymzaal D’n Boogerd, Verwielstraat 69). Vooralsnog zullen de patiënten nog steeds in onze eigen praktijk gezien worden (zie bericht van 16-03-20).

16-3-2020: Wij ontvangen in principe geen patiënten in de praktijk, dus ook niet voor het ophalen van verwijsbrieven en dergelijke. Wij gaan deze zo spoedig mogelijk per post of mail verzenden. Voor dringende/spoedeisende zorg gelden i.o.m. de arts andere regels. Mensen met luchtwegklachten en koorts die beoordeeld moeten worden, gaan geclusterd gezien worden in de middag, in een aparte ruimte in ons pand, door uw eigen arts of een collega huisarts. De arts zal daarbij beschermende kleding dragen.

13-3-2020: Per heden, 13 maart 2020, zal de praktijk ‘semi-gesloten’ gaan werken. Wij zien in principe geen patiënten meer in onze praktijk, alleen bij uitzondering en op uitdrukkelijk besluit van de arts. Alle niet-acute en planbare zorg wordt uitgesteld tot nader bericht, in ieder geval tot na 6 april. Waar mogelijk wordt u telefonisch geholpen door de assistentes of de huisarts. Indien strikt noodzakelijk worden risicopatiënten thuis bezocht (op indicatie van de arts).


Dit besluit is genomen omdat:
– u als burger wordt geacht en geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven
– wij de overdracht van het virus via onze praktijk of medewerkers op kwetsbare patiënten willen voorkomen
– wij onszelf willen beschermen tegen infectie met het coronavirus, om beschikbaar te kunnen blijven als zorgverlener voor de mensen die het het hardste nodig hebben
– er nu reeds een tekort is aan beschermende materialen voor hulpverleners (mondkapjes, pakken, reinigingsmiddelen).


In onderstaand filmpje van de NOS wordt heel helder uitgelegd waarom de genomen maatregelen zo belangrijk zijn om te pogen de pandemie beheersbaar te krijgen


12-3-2020: Sedert 12 maart is het testbeleid van de GGD aangepast. Alleen nog patiënten met een verhoogde kans op een ernstig beloop (personen van 70 jaar en ouder, en personen met een onderliggend lijden) worden getest, wanneer zij reeds een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts én hoesten of benauwdheid.


9-3-2020: Het beleid betreffende het aanbieden van een consult of visite is aangescherpt, om de kans op uitbreiding of overdracht van het virus te verkleinen. Bij verkoudheden, hoesten en griepverschijnselen (dus ook wanneer u géén contact met een besmette persoon heeft gehad, of in een risicogebied bent geweest!) wordt u door de assistente geadviseerd thuis te blijven en ‘het uit te zieken’ en sociale contacten te vermijden. Alleen ernstig zieke en/of kwetsbare patiënten worden -indien nodig- op gepaste wijze op de praktijk of thuis gecontroleerd. Dit is ter bescherming van uzelf en anderen.Heeft u twijfels, ga dan niet naar de huisarts, de huisartsenpost of de Eerste Hulp toe, vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Kijk voor actuele informatie op: www.rivm.nl , www.ggdhvb.nl of www.thuisarts.nl Hier vindt u de meest recente informatie en antwoord op heel veel vragen. Of bel naar het landelijke informatienummer 0800-1351 of het speciale nummer van de GGD: 0900-3646464

Neem indien u (ernstig) ziek bent telefonisch contact met ons op, of met de huisartsenpost, als u de onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden:

1. ik heb koorts (tenminste 38 graden)
2. én ik hoest en ik ben kortademig

De assistente maakt dan in samenspraak met de huisarts een inschatting van de ernst van de klachten en het te volgen beleid.


De huisarts overlegt indien nodig met de GGD of specialist/ziekenhuis óf verder onderzoek zinvol of nodig is.
Het streven is om u zo lang mogelijk thuis te houden vanwege beperkte capaciteiten van het ziekenhuis. De SpoedEisende Hulpen hebben als uitgangspunt dat patiënten pas worden opgenomen als ze afhankelijk zijn van zuurstof of beademing.

Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts (en huisartsenpost) momenteel langer zijn dan u gewend bent.

Wij hebben voor u enkele duidelijke en handige feiten, sites en filmpjes verzameld

De jaarlijkse griep (influenza) in Nederland heeft ook een aanzienlijke mortaliteit (aantal mensen dat overlijdt aan de griep), namelijk ongeveer 2 op de 100 besmette personen. Waarschijnlijk ligt dat percentage bij het Coronavirus hoger, zo rond de 4%, voor zover nu bekend. De sterfgevallen betreffen in de regel oudere en/of reeds zieke mensen, met een duidelijk verminderde weerstand. Van alle besmette personen heeft slechts 17% ernstige klachten.Maak je je heel erg zorgen om het coronavirus, maar heb je geen klachten? Dan heeft het geen zin om je te laten testen op het virus. Zolang je geen klachten hebt, kan de test ook nog niet aantonen of je het virus in je lichaam hebt. Tevens zien wij dat de GGD steeds minder kan en gaat testen als je wél klachten hebt, vanwege beperkte beschikbaarheid van testkits, en het niet meer goed in beeld kunnen brengen van bronnen van besmetting.Waaraan herken je het coronavirus, hoe loop je het op en wat kun je er tegen doen? Het wordt duidelijk uitgelegd in deze video.Op dit moment is er nog geen officiële behandeling tegen het virus op de markt, al wordt daar wel aan gewerkt. Het enige wat artsen kunnen doen, is symptomen bestrijden bij mensen met ernstige klachten. Zo kunnen ze kwetsbare patiënten met luchtwegklachten extra zuurstof toedienen.

Tags >