Preloader image
   
Title Image

Afspraak maken

Afspraak maken

Kijkt u eerst op www.moetiknaardedokter.nl

U kunt een afspraak maken bij huisarts of assistente:

tussen 8.00 en 12.30 en
tussen 15.00 en 16.30 uur
via nummer 013 – 528 2310 (keuze 3)

Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken, vragen wij u vóór 10.00 te bellen. Daarna is de kans groter dat het spreekuur voor die dag vol zit. Wij kunnen u dan vragen om op een andere dag op het spreekuur te komen, uiteraard alleen indien dat medisch verantwoord is.

Per consult (dat 10 of 15 minuten duurt) kunt u één klacht bespreken. Wij maken geen dubbele afspraken voor meerdere klachten, om zo íedere patiënt de kans te geven om op ons spreekuur te komen

Tussen 12.30 en 15.00 uur, en van 16.30 tot 17.00 uur, is er respectievelijk lunchpauze en heeft de assistente haar spreekuur en administratieve werkzaamheden: op die tijden is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedeisende zaken. 

Visite aanvragen

Als u om (gezondheid)redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een visite aanvragen. Visites die voor 10 uur worden aangevraagd worden in principe dezelfde dag afgelegd.

De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

Soms kan, in overleg met uw huisarts, besloten worden om de visite op een andere dag te plannen, of vindt de huisarts het verstandiger dat u toch naar de praktijk komt omdat de onderzoeksmogelijkheden daar beter zijn.

Spoedgevallen

In geval van een levensbedreigende situatie belt u

112.

Bij overige spoedgevallen belt u tussen 08.00 en 17.00 uur:

ons praktijknummer 013 – 528 2310

(en dan kiest u voor optie 1)

of indien u daar geen gehoor krijgt:

de algemene spoedlijn van de OisterwijkKliniek
013 – 528 6060
(u krijgt binnen 30 sec iemand aan de lijn)*

Tussen 17.00 uur en 08.00 uur belt de de centrale huisartsenpost op 085-5360300

*indien u gebruik maakt van de algemene spoedlijn van de Oisterwijk Kliniek, neemt een medewerker van één van de vier huisartspraktijken het gesprek aan. Indien blijkt dat er géén sprake is van een spoedgeval, zal u gevraagd worden om op het gewone praktijknummer (013-5282310) terug te bellen en te wachten tot de praktijkassistente u te woord staat.

Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, vraagt de assistente altijd naar de reden van de afspraak. Soms besluit de assistente, in overleg met de arts, dat u eerst zal worden terug gebeld alvorens er verdere afspraken worden gemaakt.