Preloader image
   
Title Image

Veel gestelde vragen

Iedere praktijkhoudende huisarts in Nederland moet de huisartsenzorg niet alleen overdag waarborgen (in de eigen praktijk), maar ook in avond, nacht en weekend; de zogenaamde ANW-zorg.
Deze ANW-zorg is in onze regio geregeld via de huisartsenpost Midden-Brabant, in Tilburg. Daar wordt dagelijks door huisartsen dienst gedaan, ook door de praktijkhouders uit Oisterwijk. Dat betekent ook dat er continu gewerkt wordt, omdat er dienst wordt gedaan voor een regio met ruim 400.000 inwoners (Berkel-Enschot, Diessen, Drunen, Gilze, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Riel, Sprang-Capelle, Tilburg, Udenhout, Waalwijk, Waspik). Jaarlijks zijn er ruim 90.000 verrichtingen. De ‘ouderwetse’ slaap/beschikbaarheidsdienst bestaat dus niet meer.

Het aantal diensten dat je als huisarts moet doen, is gerelateerd aan de praktijkgrootte: hoe meer ingeschreven patiënten, hoe meer diensten. Voor onze praktijk betekent dit dat er ongeveer 38 diensten gedaan worden per jaar: ongeveer eenmaal per 8 dagen (gerekend bij 6 vakantieweken en 5 nascholingsdagen).

Er zijn verschillende soorten diensten:

  • avonddienst door-de-week (17.00 uur – 23.45 uur)
  • nachtdienst door-de-week (23.30 uur – 08.00 uur)
  • dag-, avond- of nachtdienst in het weekend

De dag na een nachtdienst is de praktijk wel geopend, maar wordt er geen spreekuur gedaan. De assistentes zijn aanwezig, maar de huisarts ligt te slapen. Voor dringende zaken nemen de collega’s in de Oisterwijk Kliniek de zorg over. Soms betekent dienst doen dat de huisarts eerder uit de praktijk weg moet, om op tijd (17.00 uur) op de huisartsenpost te kunnen zijn.

Als u nuchter moet zijn om bloed te laten prikken, zoals voor suiker of cholesterol, dan mag u na 23 uur ’s avonds niet meer eten, drinken en/of roken. U mag wel wat water drinken om de mond te spoelen. Het is ook het beste om de avond voor het bloed prikken geen alcohol te nuttigen.

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. Zij begeleiden patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes en longziekten (COPD/astma), maar ook patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunen zij patiënten die willen stoppen met roken. Dit gebeurt altijd in overleg met een huisarts.

 

De praktijkondersteuner GGZ kan u begeleiden bij psychische problemen. Na een aantal gesprekken bekijkt u gezamenlijk of er voldoende verbetering is of dat verwijzing voor een intensievere begeleiding noodzakelijk is. Als u bij de praktijkondersteuner GGZ een afspraak wilt maken, kunt u dit aangeven bij uw huisarts.

1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet dat de arts niet wat uw verwachting is.

2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze dokter. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?

3. Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg dat dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.

4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van de arts, dat verwacht u omgekeerd ook.

5. Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch bent.

6. Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor de arts.

7. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.

8. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in overleg met de assistente.

9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.

10. Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

Nee, u kunt bij uw huisarts in principe niet terecht voor reizigersvaccinaties. Hij heeft daarvoor namelijk geen aanvullend onderwijs genoten. Klik hier voor verdere informatie hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk: een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld), een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen wordt geholpen) en een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis). Bij het laatste type verwijzing ‘bepaalt’ de specialist hoe lang u moet wachten, op basis van een inschatting van de urgentie van de problematiek, samen met de beschikbare plaatsen op het spreekuur. Uw huisarts heeft daar geen invloed op. Uw huisarts kan ook niet van een reguliere verwijzing een spoedverwijzing maken, als de enige reden is dat u anders zo lang zou moeten wachten. Het is natuurlijk vervelend wanneer u lang moet wachten, maar het is vervelender wanneer spoedplaatsen op het ziekenhuis onterecht gevuld gaan worden met medisch niet-acute problemen.

Als naar uw mening de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • U kunt contact opnemen met het ziekenhuis en vragen of er een eerdere afspraak beschikbaar is, of dat men u belt wanneer eenandere patient op de wachtlijst uitvalt.
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling.

Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom het merk medicijn regelmatig gewijzigd wordt.

Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting. Uw huisarts kan zich vinden in deze regelgeving. Hij heeft géén principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen. Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met uw huisarts.
Voor meer info kunt u ook terecht op de website van de rijksoverheid en de NVVE

Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts maakt deze verwijzing wanneer dit medisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw medische probleem niet binnen de huisartsenpraktijk kan worden opgelost. In principe is deze beslissing aan de huisarts, maar uiteraard wordt dat altijd met u besproken.

Helaas kunt u bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van (een gedeelte van) uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.
Wilt u hier meer over weten? Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG.

Load More