Preloader image
   
Title Image

Praktijkafspraken

Goede zorg is niet altijd goed te plannen

Om de zorg voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels in de praktijk. Met het handhaven van deze regels willen we ook het uitlopen van het spreekuur zoveel mogelijk beperken. Wel willen we iedereen de zorg geven die er op dat moment nodig is. Hierdoor kan het toch zijn dat er wat uitloop ontstaat. Wij vragen daarvoor dan uw begrip. Goede zorg is helaas niet altijd goed te plannen.

 • De bejegening dient wederzijds rustig en respectvol te gebeuren.
 • Als degene voor u bij de balie wordt geholpen vragen wij u afstand te bewaren in verband met de privacy.
 • Als u een afspraak niet kunt halen vragen wij u deze tijdig af te zeggen.
 • Als u onverhoopt op de huisarts moet wachten omdat het spreekuur uitloopt, en dit brengt u in de problemen met uw andere afspraken die dag, meldt u dat dan aan de assistente. Dan kan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.
 • Met een lijstje met ‘ opgespaarde’ klachten het spreekuur bezoeken is niet mogelijk: u dient dan meerdere afspraken te maken. Dit gaat in overleg met onze assistente.
 • Nee is nee. Sommige vragen of verzoeken kunnen wij niet beantwoorden of in behandeling nemen. Wij hebben niet voor ieder probleem een oplossing. Soms wordt die verwachting wel gewekt door anderen. Wij zullen proberen mee te denken met u, maar het kan dus zijn dat wij u niet kunnen helpen of u verzoeken uw vraag elders te stellen.

Telefonische adviezen

 • Voor veel voorkomende klachten kan de assistente u prima telefonisch adviseren, soms na overleg met de huisarts.
 • Alle in de praktijk werkzame assistentes hebben hiervoor een medische opleiding gehad.
 • Indien u telefonisch vragen heeft, willen wij u vragen rekening te houden met het feit dat op dat moment de praktijklijn bezet is voor anderen. Houdt u het gesprek dus zo kort mogelijk, of spreek af dat er op een later moment nogmaals contact is.
 • Voor uitslagen van onderzoeken kunt u het beste bellen tussen 10.00 – 12.00 uur of u aanmelden bij mijngezondheid.net

Spreekuur

 • Alle spreekuren zijn op afspraak
 • Afspraken voor dezelfde dag worden gemaakt door te bellen vóór 9.30 uur
 • Er worden geen afspraken gemaakt aan onze balie (muv nieuwe afspraak na bezoek aan de arts)
 • Afspraken voor de komende dagen kunnen ook later op de dag gemaakt worden
 • Bij het maken van een afspraak kan u een voorkeur voor een bepaalde arts aangeven, wij proberen hier rekening mee te houden.
 • Er zijn iedere dag plaatsen beschikbaar die tot maximaal 2 weken voordien worden ingepland (m.u.v. controles bij chronische zorg)
 • U wordt gevraagd naar de klacht die u wil bespreken. De afspraak is alleen voor deze klacht.
 • Een normale afspraak duurt maximaal 10 minuten. Dit is inclusief het noteren van de gegevens in uw dossier om dit zo compleet en accuraat mogelijk te houden. Voor meerdere problemen of ‘ een gesprekje’ kan u een dubbele afspraak aanvragen (maximaal 20 minuten, max 2 problemen).
 • Voor afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 12 uur tevoren zijn afgemeld kan bij uzelf €20 in rekening worden gebracht. Dit is niet bij uw ziektekostenverzekeraar terug te vragen.
 • In de praktijk wordt Nederlands, Engels en Duits gesproken. Anderssprekenden dienen hun eigen tolk mee te nemen.

Visites

 • Visites worden alleen gereden als het om medische redenen niet mogelijk is naar de praktijk te komen.
 • Visites worden alleen gereden binnen het reguliere praktijkgebied.
 • Visites kunnen worden aangevraagd bij de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur, de klachten worden dan overlegd met de huisarts en er wordt een passend beleid afgesproken. Dit kan bestaan uit het inplannen van een visite, het geven van telefonisch advies, het verzoek om tóch de praktijk te bezoeken (o.a. vanwege betere mogelijkheden voor diagnostiek) of het uitschrijven van een recept.

Spoedgevallen

 • Spoedgevallen zijn problemen waarbij om medische redenen niet gewacht kan worden tot het volgende reguliere contactmoment met de praktijk.
 • Misbruik van de spoed-optie in ons telefoonmenu wordt geregistreerd in uw dossier.
 • De praktijk is bereikbaar voor spoedgevallen van 8.00 tot 17.00. U belt met het vaste praktijknummer 013-5282310, keuze 1, of het algemene spoednummer 013 – 528 6060
 • Spoedgevallen buiten ‘kantoortijden’ worden afgehandeld via de Centrale Huisartsenpost in Tilburg, te bereiken op nummer 085 – 536 0300.