Preloader image
   
Title Image

Reisadvies

Wanneer u op reis gaat naar landen waar vaccinaties nodig zijn, of andere reisadviezen gegeven moeten worden, kunt u daarvoor terecht bij onder andere de GGD, collega huisartsen die opgeleid zijn om reisadvies te geven, of enkele online reisadviesdiensten.
Onze praktijk geeft geen reisadviezen, omdat wij daar niet voor zijn bijgeschoold.

 

In enkele gevallen -waarbij u reeds advies heeft ingewonnen bij derden, en het beleid eenvoudig en duidelijk is- kan onze praktijk u wel helpen, zoals bij het geven van een tetanus- of hepatitisvaccinatie, of het afgeven van sommige verklaringen. U kunt dit bij de assistente navragen. Er zijn kosten verbonden aan deze handelingen, daar deze niet onder de zorgverzekeringswet vallen, en uw huisarts deze kosten dus niet rechtstreeks kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
U krijgt altijd een nota van ons, die u desgewenst kan opsturen naar uw zorgverzekeraar, omdat sommige verzekeraars in aanvullende voorwaarden of pakketten wél reisadvies vergoeden.