Preloader image
   

preventie Hart- en vaatziekten

Circa 21% van de sterfte aan coronaire hartziekten, 14% van de sterfte aan beroerte en 10% van de sterfte aan hartfalen is te wijten aan roken.

Leefstijl- en risicofactoren die van invloed zijn op het vóórkomen van hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierschade komen grotendeels overeen. Hoe meer risicofactoren aanwezig zijn, hoe hoger het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierschade. Bij de preventie van hart- en vaatziekten zijn dat dan ook de belangrijkste zaken waarop aandacht wordt gevestigd, naast het controleren van de bloeddruk, gewicht, cholesterolwaarden en de nierfunctie. Begeleiding van het stoppen met roken kan ook in onze praktijk plaatsvinden.