Preloader image
   

Inzage/afschrift van uw dossier door derden

Een verzoek tot inzage in uw medisch dossier door u zelf is wettelijk geregeld. En aan een verzoek uwerzijds werken wij uiteraard altijd mee. De wet geeft u persoonlijk het recht tot inzage in uw eigen dossier, maar wij raden u af om dit recht (of uw dossier) aan derden over te dragen.


Uw dossier bevat in veel gevallen zeer persoonlijke informatie, staat uitermate goed beveiligd opgeslagen bij de huisartsenpraktijk en valt onder het beroepsgeheim van de huisarts en haar medewerkers. Wanneer u dit dossier geheel of gedeeltelijk over wil dragen, voor bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering, het afhandelen van een verzekeringskwestie of een juridisch geschil, dan komt deze informatie uit deze beveiligde omgeving en kan daarmee ook in handen komen van partijen die daar minder verantwoord mee omgaan. Dit heeft al meerdere malen nadelig uitgepakt voor patiënten. De risico’s of nadelen zijn mogelijk groter dan u op voorhand kunt overzien. Informatie kan namelijk ook tegen u gebruikt worden.


Wij vinden het verstandiger om via uw tussenpersoon/jurist een ‘informatieverzoek’ bij ons in te laten dienen. Wij ontvangen dan schriftelijk de vragen welke specifiek voor uw zaak van belang zijn. Wij zullen deze vragen dan beantwoorden, alleen gerichte en relevante informatie overdragen, alleen de op de vraag van toepassing zijnde specialistenbrieven of aanvullende informatie meesturen, en de rest van uw dossier blijft dan veilig binnen de huisartsenpraktijk.


NB: aan een informatieverzoek zijn voor de aanvrager beperkte kosten verbonden. Het feit dat hiermee de veiligheid voor uw medische gegevens gegarandeerd kan worden, is dit bedrag meer dan waard. In een juridische procedure kunnen deze kosten overigens door u verhaald worden op de tegenpartij.