Preloader image
   

Hoe denken de huisartsen verbonden aan deze praktijk over euthanasie?

Hoe denken de huisartsen verbonden aan deze praktijk over euthanasie?

Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting. Uw huisarts kan zich vinden in deze regelgeving. Hij heeft géén principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen. Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met uw huisarts.
Voor meer info kunt u ook terecht op de website van de rijksoverheid en de NVVE