Preloader image
   

Kan de huisarts mijn afspraak in het ziekenhuis vervroegen?

Kan de huisarts mijn afspraak in het ziekenhuis vervroegen?

Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk: een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld), een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen wordt geholpen) en een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis). Bij het laatste type verwijzing ‘bepaalt’ de specialist hoe lang u moet wachten, op basis van een inschatting van de urgentie van de problematiek, samen met de beschikbare plaatsen op het spreekuur. Uw huisarts heeft daar geen invloed op. Uw huisarts kan ook niet van een reguliere verwijzing een spoedverwijzing maken, als de enige reden is dat u anders zo lang zou moeten wachten. Het is natuurlijk vervelend wanneer u lang moet wachten, maar het is vervelender wanneer spoedplaatsen op het ziekenhuis onterecht gevuld gaan worden met medisch niet-acute problemen.

Als naar uw mening de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • U kunt contact opnemen met het ziekenhuis en vragen of er een eerdere afspraak beschikbaar is, of dat men u belt wanneer eenandere patient op de wachtlijst uitvalt.
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling.