Preloader image
   

Handige app voor patiënten

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is. Er is een gratis app die u in staat stelt zelf te beoordelen of en wanneer het nodig is om uw huisarts te raadplegen. De app ‘moet ik naar de dokter?’ is te…

Welke zorg wordt vergoed?

Vraagt u zich wel eens af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt? Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat…

Wat kost diagnostiek eigenlijk?

Wij merken dat veel patiënten niet op de hoogte of zich bewust zijn van de kosten die gemaakt worden binnen hun zorgproces. En dat zij niet weten dat de gemaakte kosten eerst van het eigen risico af gaan. Wat kost nou bijvoorbeeld die longfoto die…

Ooglidcorrectie soms weer vergoed.

Een aantal medisch noodzakelijke cosmetische ingrepen wordt vanaf 2017 toch weer vergoed via het basispakket. Het gaat om ooglidcorrecties, besnijdenis bij mannen en het aanbrengen van een borstimplantaten bij vrouwen en transgenders die geen borstgroei hebben. De ingrepen worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits ze worden uitgevoerd…

Vervanging telefooncentrale

Op woensdag 30 maart is onze telefooncentrale vervangen. U zal merken dat u op een andere wijze contact krijgt met onze praktijk, namelijk via een kort keuzemenu. U kunt een 1 kiezen voor spoedgevallen, een 2 voor herhaalrecepten en een 3 voor de assistente. Tevens krijgt…