Preloader image
   

Wat kost diagnostiek eigenlijk?

Wij merken dat veel patiënten niet op de hoogte of zich bewust zijn van de kosten die gemaakt worden binnen hun zorgproces. En dat zij niet weten dat de gemaakte kosten eerst van het eigen risico af gaan.
Wat kost nou bijvoorbeeld die longfoto die de huisarts wil aanvragen, of dat bloedonderzoek?
Op http://www.diagnostiekbrabant.nl/tarieven kunt u de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vinden.
Het betreft hier dus de aanvullende onderzoeken die op uw verzoek of dat van de huisarts, buiten de huisartsenpraktijk worden gedaan.
Het bezoek aan uw huisarts wordt níet ten laste van het eigen risico gebracht.